Home / Bedrijfsnieuws / Steenwijkerland actualiseert woonvisie

Steenwijkerland actualiseert woonvisie

gemeentehuissteenwijkerladHet college van B&W heeft ingestemd met het concept van de woonvisie voor de jaren 2017 – 2021. De visie is een actualisatie van de huidige woonvisie die in 2012 is vastgesteld. Wethouder Bert Dedden: ‘Nieuw in de geactualiseerde woonvisie is dat we ons met name willen richten op transformatie van leegkomend vastgoed in plaats van op nieuwbouw. Transformatie betekent dat we gaan kijken of een pand dat leeg komt of leeg staat op een andere manier gebruikt kan worden en dus een andere invulling krijgt. Ook besteden we in deze nieuwe woonvisie aandacht aan het actuele thema wonen in combinatie met zorg en heeft duurzaamheid een prominente plek gekregen.’ De komende weken krijgen betrokken partijen en inwoners de gelegenheid om op de conceptvisie te reageren. Ook wordt de raad om advies gevraagd.

Het concept van de woonvisie is tot stand gekomen na overleg met plaatselijk belangen en wijkorganisaties, marktpartijen, woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. In de conceptvisie worden zowel voor de gemeente als geheel als per deelgebied de woonopgaven in beeld gebracht. De visie is straks ook de basis voor de woonafspraken die met de woningcorporaties worden gemaakt.

De komende periode wordt het concept breed verspreid, o.a. onder de bovengenoemde betrokken partijen. Zij kunnen hun reactie geven. Ook inwoners krijgen de mogelijkheid te reageren. Voor hen wordt binnenkort een inloopavond georganiseerd. De conceptvisie wordt daarnaast ter inzage gelegd. De input die deze consultatieronde oplevert, wordt meegenomen bij het maken van de definitieve woonvisie. Het streven is om deze voor het einde van het jaar aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu