Home / Bedrijfsnieuws / Steenwijkerland actualiseert woonvisie

Steenwijkerland actualiseert woonvisie

gemeentehuissteenwijkerladHet college van B&W heeft ingestemd met het concept van de woonvisie voor de jaren 2017 – 2021. De visie is een actualisatie van de huidige woonvisie die in 2012 is vastgesteld. Wethouder Bert Dedden: ‘Nieuw in de geactualiseerde woonvisie is dat we ons met name willen richten op transformatie van leegkomend vastgoed in plaats van op nieuwbouw. Transformatie betekent dat we gaan kijken of een pand dat leeg komt of leeg staat op een andere manier gebruikt kan worden en dus een andere invulling krijgt. Ook besteden we in deze nieuwe woonvisie aandacht aan het actuele thema wonen in combinatie met zorg en heeft duurzaamheid een prominente plek gekregen.’ De komende weken krijgen betrokken partijen en inwoners de gelegenheid om op de conceptvisie te reageren. Ook wordt de raad om advies gevraagd.

Het concept van de woonvisie is tot stand gekomen na overleg met plaatselijk belangen en wijkorganisaties, marktpartijen, woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. In de conceptvisie worden zowel voor de gemeente als geheel als per deelgebied de woonopgaven in beeld gebracht. De visie is straks ook de basis voor de woonafspraken die met de woningcorporaties worden gemaakt.

De komende periode wordt het concept breed verspreid, o.a. onder de bovengenoemde betrokken partijen. Zij kunnen hun reactie geven. Ook inwoners krijgen de mogelijkheid te reageren. Voor hen wordt binnenkort een inloopavond georganiseerd. De conceptvisie wordt daarnaast ter inzage gelegd. De input die deze consultatieronde oplevert, wordt meegenomen bij het maken van de definitieve woonvisie. Het streven is om deze voor het einde van het jaar aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Bekijk ook

Vuur en Soep met G1000 Werkplaats Bewustwording

Vuur en Soep  met G1000 Werkplaats Bewustwording De Permacultuur Tuin in Vollenhove was voor de mensen die vanaf november 2017 hebben gewerkt aan de werkplaats Bewustwording een mooie locatie om het project af te ronden. Althans in de voorbereidende fase. De organisatie G1000 heeft dit traject in gang gezet om burgers meer inspraak te geven hoe Steenwijkerland Energieneutraal  kan worden. Daaruit zijn verschillende werkplaatsen ontstaan die aan diverse onderwerpen hebben gewerkt. Het is nu aan de Gemeente Steenwijkerland om gehoor te geven aan de ingediende voorstellen en o.a. bewustwording meer aandacht te geven. Robbert Vlagsma en Marja Geerdink hebben op 6 juni tijdens de Politieke Markt in het Gemeen

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X