Home / Nieuws uit de Kop / Blokzijl / Bibliotheek op school definitief in Steenwijkerland

Bibliotheek op school definitief in Steenwijkerland

Kindcentrum Willem Alexander, obs De Samensprong, obs De Rolpaal en de Bibliotheek Kop van Overijssel gaan de komende jaren intensief samenwerken om de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van kinderen te vergroten. Het gaat hierbij om een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de landelijke aanpak ‘de Bibliotheek op school‘. Op dit moment werken de scholen en de Bibliotheek al aan de implementatie hiervan.

‘De Bibliotheek op school is’ veel meer dan alleen een collectie boeken op de school. Het gaat om deskundigheidsbevordering, structurele aandacht voor taal- en leesbevordering geborgd in een leesplan, een gevarieerde en actuele collectie, monitoring, informatievaardigheden en op maat gerichte werkvormen binnen de school.

Structurele aandacht voor taal- en leesbevordering is hard nodig. Maar liefst 25 procent van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. Kleuters uit laaggeletterde gezinnen hebben bij aanvang van de basisschool een achterstand van 2000 woorden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met structureel 15 minuten lezen per dag de woordenschat al vermeerdert met 1000 woorden per jaar.

De drie directeuren Elly Fokker (De Samensprong), Ina Klinkenberg (De Rolpaal) en Marc Dooijeweerd (Willem Alexanderschool) over het belang van deze samenwerking:

Elly Fokker van De Samensprong over de Bibliotheek op school: “Leren doen we samen, samen staan we sterk”. Dat geldt ook voor lezen en mediawijsheid. Als groep lezen, voorlezen aan peuters en kleuters, samen praten over boeken of een presentatie geven; binnen onze school is er veel aandacht voor lezen. Dit levert een grote bijdrage aan de vaardigheid op het gebied van vlot lezen, begrijpend lezen, kennis van de wereld en woordenschat. We weten bijvoorbeeld dat kinderen die een kwartier per dag lezen, hun woordenschat uitbreiden met duizend woorden per jaar. Door de samenwerking met de bibliotheek sluiten de boeken die gelezen worden nog meer aan bij de interesse van de leerlingen, dit zal het leesplezier nog meer vergroten. Daarnaast zal, in onze bibliotheek, een deel van de boeken Engelstalig zijn, passend bij ons onderwijs in Engels als tweede taal (Earlybird) vanaf groep 1. We kijken erg uit naar de samenwerking met de bibliotheek en de scholen waarmee we “de Bibliotheek op school” in Steenwijkerland een succes gaan maken.”

Marc Dooijeweerd van Kindcentrum WillemAlexander: “Taal is de sleutel tot groei. Het goed beheersen van de Nederlandse taal, goed kunnen spreken, schrijven en lezen, is van essentieel belang. Het draagt bij aan het vergroten van de kansen in je leven. Binnen de school wordt heel veel aandacht besteed aan taal- en leesvaardigheid. Door zo vroeg mogelijk activiteiten aan te bieden die het lezen stimuleren merken we dat er een toename is van het leesplezier en de taalvaardigheid. Toen we als school de kans kregen om deel te nemen aan het project “de Bibliotheek op school”  hebben we niet lang getwijfeld. Daarmee is een lang gekoesterde wens om een echte schoolbibliotheek in school te hebben in vervulling gegaan. In samenwerking met de bibliotheek van Steenwijk gaan we de komende jaren bouwen aan een mooie en uitdagende leescollectie voor alle kinderen op school. Samenwerking en afstemming zijn sleutelwoorden als het gaat om kansen te bieden aan alle kinderen.”

Ina Klinkenberg, directeur van OBS De Rolpaal, over de ‘Bibliotheek op school’: “Een aantal jaar geleden sloot de bibliotheek in Blokzijl haar deuren. We merken dat een gevarieerd en vernieuwend aanbod van boeken voor onze kinderen is verminderd. Met de ‘Bibliotheek op school’ halen we een moderne collectie in huis, dat aangepast is aan de leesbehoeften van onze kinderen. Daarbij geeft de ‘Bibliotheek op school’ een impuls aan de deskundigheid en lees bevorderende activiteiten. Informatie opdoen en wegzinken in een verhaal is heerlijk. Maar met lezen kun je nog zoveel meer dan lezen! Goed lezen helpt je makkelijker door je rekenwerk heen, je weg te vinden op het internet en sociale media en je beter uit te drukken door een grote woordenschat.”

Voor het opzetten van deze drie ‘Bibliotheek op school’ scholen maakt de Bibliotheek gebruik van de stimuleringsregeling Kunst van Lezen Bibliotheek op school.

Als Bibliotheek zijn we erg blij met deze samenwerking. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het leren lezen en het ontdekken van het plezier in lezen.

“Een goede leesvaardigheid is de basis van leren. Leesplezier werkt positief door op de leerresultaten en algemene ontwikkeling van het kind. Lezen geeft niet alleen informatie, maar ook inspiratie. Het is leuk, spannend, maakt nieuwsgierig en leert je omgaan met emoties, beelden en inlevingsvermogen.”

Omdat het belangrijk is dat kinderen meer gaan lezen op school én thuis, krijgen de leerlingen die nog niet lid zijn van de Bibliotheek een pasje van de Bibliotheek. Dit moet kinderen en ouders stimuleren om ook naar de Bibliotheek te komen.

De Bibliotheek op school
De landelijke aanpak Bibliotheek op school heeft een aantal pijlers die moeten borgen dat de doelstellingen gehaald worden, dit zijn onder andere:

Collectie
De schoolcollectie wordt door de Bibliotheek onder handen genomen. Naast een gevarieerd aanbod, wordt ook gekeken naar de interesses van de kinderen.

Expertise en beleid
Een aantal leerkrachten wordt opgeleid tot leescoördinator. Zij maken het lees- en mediaplan voor de eigen school. Verder zijn zij de aanjagers binnen het eigen team om leesplezier en informatievaardigheden……. De Bibliotheek ondersteunt en adviseert daarbij.

Monitor
Elk jaar vindt er een digitale meting plaats die het leesgedrag, het leengedrag, de leesmotivatie en de informatievaardigheden van de leerlingen en het effect van de activiteiten binnen de school onderzoekt. De resultaten van de monitor worden jaarlijks meegenomen in het lees- en mediaplan.

Dit schooljaar staat volledig in het teken van opbouw en proefdraaien. Na de zomervakantie mogen de scholen zich een officiële ‘Bibliotheek op school’ noemen.

Bekijk ook

Opening Indische bibliotheek op de Pasar Buku

Pasar Buku Taman Indonesia  – 24 maart 2018 Voor de derde maal organiseert Taman Indonesia …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X