Home / Bedrijfsnieuws / De Ambelt in Steenwijk wordt onderdeel van RSG Tromp Meesters

De Ambelt in Steenwijk wordt onderdeel van RSG Tromp Meesters

De Ambelt in Steenwijk gaat over naar RSG Tromp Meesters. RSG Tromp Meesters neemt per 1 augustus ongeveer 70 leerlingen van de Ambelt (speciaal voortgezet onderwijs) over. De leerkrachten en andere onderwijsondersteunende medewerkers van de Ambelt komen in dienst van Tromp Meesters.

RSG Tromp Meesters, CSG Eekeringe en de Ambelt hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de overdracht van het VSO door de Ambelt aan RSG Tromp Meesters. De Ambelt is al gevestigd in het gebouw van RSG Tromp Meesters, die intensief samenwerkt met CSG Eekeringe. Inmiddels hebben alle partijen een onderzoeksdocument opgesteld en akkoord bevonden. Hierin staat precies beschreven hoe de overdracht wordt vorm gegeven en de
kwaliteit van het onderwijs behouden wordt. Ook de betrokken medezeggenschapsraden hebben met de plannen ingestemd.

Door speciaal onderwijs op een reguliere school aan te bieden, krijgen leerlingen een nog grotere kans om hun diploma te halen. Daarbij wordt het onderwijs zo ingericht dat iedere leerling de zorg en aandacht blijft krijgen die hij/zij verdient. Hiermee blijft thuisnabij onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek en/of psychiatrische
problemen in Steenwijk bestaan.

Wat verandert er?
In de klassen verandert er de komende tijd niets. De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau, in kleine groepen en in een eigen beschutte omgeving. De leerlingen kunnen, net als nu, alle richtingen van het vmbo volgen plus praktijkonderwijs in een veilige en rustige sfeer, die voor leerlingen in het VSO zo ontzettend belangrijk is. Nieuwe leerlingen kunnen zich gewoon aanmelden via de website van de Ambelt.

Bekijk ook

Lezing “De Weerribben toen en nu”

Staatsbosbeheer organiseert een lezing over de Weerribben. Hoe is het gebied De Weerribben eigenlijk ontstaan? …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X