Home / Bedrijfsnieuws / Bestuurlijke fusie stichting SVO Wolvega/Steenwijk en CVO Steenwijk

Bestuurlijke fusie stichting SVO Wolvega/Steenwijk en CVO Steenwijk

Stichting SVO Wolvega/Steenwijk (RSG Tromp Meesters en Linde College) en stichting CVO Steenwijk (CSG Eekeringe) hebben groen licht gekregen voor een bestuurlijke fusie. Op 12 april 2017 stemden alle medezeggenschapsraden en raden van toezicht in met dit voorgenomen besluit. Hiermee is de interne besluitvorming ten aanzien van de bestuurlijke fusie afgerond. De volgende stap is de goedkeuring van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) die nu wordt aangevraagd. Tegelijkertijd start in april 2017 het implementatietraject zodat de bestuurlijke fusie op 1 januari 2018 een feit wordt.

Behoud identiteit en profilering
De bestuurlijke fusie tussen CVO Steenwijk en SVO Wolvega/Steenwijk betekent dat de scholen voor voortgezet onderwijs in Steenwijk en Wolvega van deze stichtingen per 1 januari 2018 deel zullen uitmaken van één nieuw bevoegd gezag. De scholen behouden vooralsnog ieder hun huidige identiteit en profilering.

Achtergrond
In de periode mei – december 2016 hebben de besturen van de stichting SVO Wolvega/Steenwijk en de stichting CVO Steenwijk onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie tussen de twee besturen. Aanleiding hiervoor is de forse leerlingendaling in Steenwijk van ruim 20% tussen 2015 en 2025. Met deze bestuurlijke fusie willen de bestuurders het volgende realiseren:

  • Toekomstbestendig en onderscheidend voortgezet onderwijs in Steenwijk en Wolvega;
  • Behoud van een breed en kwaliteitsrijk onderwijsaanbod binnen alle schoolsoorten;
  • Behoud van thuisnabij en passend onderwijs voor alle leerlingen uit de regio Steenwijk en Wolvega;
  • Een hechte samenwerking tussen de scholen op tal van terreinen

 Vervolg
Vanaf 1 januari 2018 zal in Steenwijk gewerkt worden aan de ontwikkeling en uitwerking van één scholengemeenschap met twee vestigingen. Dit scenario is gericht op een ‘ondernemende school’ op één vestiging en een ‘onderzoekende school’ op een tweede vestiging. De ondernemende school staat voor meer praktisch gericht onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het mbo en een toekomstige baan. De onderzoekende school zal meer theoretisch gericht zijn en vooral voorbereiden op hoger beroepsonderwijs en universitaire vervolgstudies. Voordat deze stappen concreet gemaakt kunnen worden, is opnieuw instemming nodig van de medezeggenschapsraden en raad van toezicht.

Bekijk ook

Lezing “De Weerribben toen en nu”

Staatsbosbeheer organiseert een lezing over de Weerribben. Hoe is het gebied De Weerribben eigenlijk ontstaan? …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X