Home / Bedrijfsnieuws / Vervanging wethouder Wagteveld

Vervanging wethouder Wagteveld

Op 11 april heeft wethouder Wagteveld om gezondheidsredenen zijn wethouderschap voor onbepaalde tijd neergelegd. Een medische ingreep en persoonlijke omstandigheden hebben hem hiertoe doen besluiten. Bestuur en fractie van de CPB hebben alle begrip voor dit besluit en wensen de familie Wagteveld en allen die om hen heen staan heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur en fractie realiseren zich dat dit besluit extra druk legt bij de overige wethouders en zijn op zoek gegaan naar een tijdelijke vervanger. Bestuur en fractie van CPB zijn buitengewoon verheug dat Douwe Oosterveen uit Zuidwolde bereid is om tijdelijk als wethouder namens de ChristelijkePartij Burgerbelangen deel uit te gaan maken van het college.

Douwe Oosterveen is 50 jaar en geboren in Zwolle. Douwe omschrijft zichzelf als communicatief vaardig, klantgericht, resultaatgericht, teamspeler, analytisch en loyaal. Hij is getrouwd, heeft 2
volwassen, nog studerende zoons en woont sinds 1989 in het Drentse Zuidwolde, gemeente De Wolden. Hij maakt daar als fractievoorzitter deel uit van de fractie Gemeentebelangen en is tevens
sinds 2015 lid van Provinciale Staten van Drenthe voor de fractie Sterk Lokaal. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de werkgeverscommissie van gemeente De
Wolden. Vanuit Douwe Oosterveen Advies & Ondersteuning is hij als zelfstandige actief als politiek adviseur, trainer, bemiddelaar en gastdocent.

Douwe heeft veel politieke ervaring. Zijn interesse in politiek begon al tijdens de middelbare school maar kreeg in 2004 vorm als fractieondersteuner. Vanaf 2006 is hij raadslid van de grootste fractie van gemeente De Wolden waarvan sinds 2014 als fractievoorzitter. Hij heeft deel uitgemaakt van het campagneteam bij de vorige verkiezingen en was informateur en formateur voor de gemeente Borger-Odoorn. Verder is Douwe actief als bestuurslid bij Raadslid.nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en lid van de VNG-commissie voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Wanneer we Douwe vragen naar de motivatie om dit alles op te geven geeft hij aan dat hij graag door wil groeien en dat hij het wethouderschap als een volgende stap ziet in zijn politieke carrière die
hij al enige tijd ambieert. Douwe wil voor de volle 100% gaan voor het wethouderschap in Steenwijkerland en zal alle overige politieke activiteiten beëindigen. Wettelijk zijn er combinaties mogelijk maar Douwe vindt dat niet verenigbaar met een volledige inzet voor de gemeente Steenwijkerland.

Gezien de stabiliteit in de fractie van Gemeentebelangen De Wolden en de kwaliteit binnen Sterk Lokaal vertrekt Douwe met een gerust hart wetende dat deze fracties ook zonder hem goed zullen
functioneren.

Bestuur en fractie van de CPB zijn blij dat ze deze tijdelijke invulling op zo korte termijn kunnen realiseren met iemand met veel politieke ervaring en wensen Douwe Oosterveen heel veel succes
met deze nieuwe stap als wethouder.

Bestuur en fractie Christelijke Partij Burgerbelangen.

Bekijk ook

Lezing “De Weerribben toen en nu”

Staatsbosbeheer organiseert een lezing over de Weerribben. Hoe is het gebied De Weerribben eigenlijk ontstaan? …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X