Home / Bedrijfsnieuws / Ledenvergadering Plaatselijk Belang Blokzijl

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Blokzijl

Woensdag 17 mei houdt Plaatselijk Belang Blokzijl haar jaarlijkse ledenvergadering. Altijd van belang omdat er terug gekeken wordt naar activiteiten van het afgelopen jaar en vooruit wordt geblikt op nieuwe plannen. Daarnaast is het een moment om bestuursleden te werven, te installeren en/of gedag te zeggen.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Het bestuur van Plaatselijk Belang Blokzijl nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 17 mei 2017. Aanvang 20.00 uur.

De vergadering zal gehouden worden in het M.F.C. “de Ploats” , Groenestraat 18 in Blokzijl.

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 2016
  Deze liggen ter inzage bij de bestuursleden en tijdens de vergadering.
 3. Mededelingen bestuur
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag van de penningmeester
  Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Het bestuur doet een oproep voor nieuwe bestuursleden, die PB en Blokzijl een warm hart toe dragen.
 7. Pauze
 8. Presentatie Wilma Koch – Lokaal initiatief
 9. W. Hoogma regio-coördinator wegen en water Provincie Overijssel – infra structuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij stellen uw komst bijzonder op prijs.
Het bestuur van PB Blokzijl

Ook niet leden zijn van harte welkom.

Bekijk ook

Eric Corton na 10 jaar terug op het toneel in voorstelling ‘Ma’

Het is 10 jaar geleden dat hij voor het laatst in een theatervoorstelling stond. Veel …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X