Home / Gezondheid / Steenwijkerland wil dementievriendelijke gemeente worden

Steenwijkerland wil dementievriendelijke gemeente worden

Onlangs heeft wethouder Dieke Frantzen het plan van aanpak ‘Dementievriendelijke samenleving Steenwijkerland’ gepresenteerd en ondertekend met Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude en Nieuweland en Stichting Alzheimer Nederland: afdeling IJssel-Vecht. Aan het plan werken ook Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, Dimence en de huisartsen van Steenwijkerland mee.

Wethouder Dieke Frantzen ‘Met het plan zetten de deelnemende organisaties zich in voor meer bewustwording rondom het onderwerp dementie en de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De komende twee jaar worden hiervoor allerlei acties uitgevoerd zoals het aanbieden van trainingen over dementie, bijvoorbeeld over hoe men dit kan herkennen en hoe men om kan gaan met mensen met dementie. Deze trainingen worden aangeboden aan gemeentepersoneel, winkeliers, politie, brandweer en basisschoolkinderen. Ook worden er in diverse kernen en dorpen van de gemeente informatie-avonden georganiseerd. Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers komt informatie beschikbaar over waar zij terecht kunnen met hun vragen’.

Bekijk ook

Lezing “De Weerribben toen en nu”

Staatsbosbeheer organiseert een lezing over de Weerribben. Hoe is het gebied De Weerribben eigenlijk ontstaan? …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X