Home / Bedrijfsnieuws / Vernieuwd inkoop- en aanbestedingsbeleid

Vernieuwd inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college van B&W heeft ingestemd met een nieuw inkoop- en aanbestedingsprotocol waarin de door de raad gestelde beleidskaders zijn uitgewerkt. Reden hiervoor is dat het oude inkoop- en aanbestedingsbeleid niet goed meer aansloot op de gewijzigde aanbestedingswet. Het nieuwe beleid hangt dicht tegen het oude inkoop- en aanbestedingsbeleid aan, dat was opgesteld in samenwerking met het plaatselijk bedrijfsleven.

Wethouder Dieke Frantzen ‘ Het uitgangspunt bij het opstellen van het nieuwe beleid was dat wijzigingen alleen doorgevoerd werden als deze nodig waren om te voldoen aan de gewijzigde wetgeving of een duidelijke verbetering betroffen. Natuurlijk is er ook in het nieuwe beleid weer veel aandacht voor de positie van het MKB in het algemeen en plaatselijke en regionale bedrijven in het bijzonder. Daarom is het plaatselijk bedrijfsleven wederom gevraagd mee te denken over het nieuwe beleid. Ook meer ethische aspecten zoals maatschappelijk verantwoord inkopen hebben nadrukkelijk een plek gekregen in het nieuwe beleid.’

Bij het opstellen van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid is samengewerkt met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Hierdoor krijgen regionaal werkende bedrijven te maken met één grotendeels uniform beleid bij de drie gemeenten.

Bekijk ook

Kandidaten met groen hart gezocht voor verkiezingen provinciale staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Natuur en …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X