Home / Nieuwe berichten / Politiek debat Stichting Seniorenplatform Steenwijkerland

Politiek debat Stichting Seniorenplatform Steenwijkerland

Eind 2017 heeft het algemeen bestuur van de: Regionale Samenwerkende Ouderen Bonden, de RSOB, een aantal besluiten genomen die er toe moeten leiden dat het bereik van onze dienstverlening aan de senioren van  Steenwijkerland  wordt vergroot. Een belangrijke aanleiding hiertoe is dat de aansturing en financiering van de zorg per 1 Januari 2015 van de rijksoverheid zijn gedecentraliseerd naar de gemeenten, die hiermee verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering in het kader van de AWBZ en de WMO.

Deze ontwikkeling heeft ook grote effecten voor de individuele oudere. Vooral omdat het betref – fende budget tegelijkertijd sterk is teruggebracht. De eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt belangrijker en de mensen worden geacht meer beroep te doen op hun omgeving.

Participeren en samenwerken zijn de mantra’s van nu. Om te participeren in de samenleving hebben kwetsbare mensen een goed sociaal netwerk in hun omgeving nodig en voldoende financiën.

Vooral senioren op hogere leeftijd, met een lagere sociaal – economische status en een kwetsbare gezondheid, lopen risico en hebben hulp van anderen nodig. Als ondersteuner van senioren hebben de samenwerkende senioren organisaties met hun vrijwillige en daardoor goedkope dienstverlening, hierbij een belangrijke taak. Dit is met name belangrijk, omdat deze transitie van zorg, wonen en mobiliteit, voor kwetsbare senioren veel risico’s met zich meebrengen.

Overwegende dat de communicatie van de RSOB (regionale samenwerkende ouderen bonden) met de bovengenoemde doelgroep liep via het persoonlijk lidmaatschap van een van de oudere organisatie zo als bijvoorbeeld  ANBO, FASv en KBO-PCOB en anderen, niet alle ouderen bereikt worden, waardoor er een grijs gebied bleef bestaan, en gemakkelijk tot verwarring leidt. Reden om per 31 December 2017 het RSOB op te heffen en te komen tot het per 1 Januari oprichten van de “Stichting Seniorenplatform Steenwijkerland”, met als doelgroep:

“ALLE SENIOREN VAN STEENWIJKERLAND”.

Het platform heeft in de achterliggende periode een inventarisatie gemaakt van de belangrijke knelpunten die voor ouderen spelen en waar de politiek wat aan zou moeten kunnen doen. Deze inventarisatie heeft geleid tot het opstellen van een vragenlijst voor de diverse partijen met de vraag daaraan gekoppeld: “Wat gaat u de komende vier jaar doen ten aanzien van het ouderenbeleid op basis van deze lijst”. Deze vragenlijst is gezonden naar alle politieke partijen met de vraag om er op te reageren. Spijtig genoeg hebben maar drie partijen gereageerd. PvdA, VVD en de CU. De andere gaven niet thuis. Reden voor het Platform om tot actie over te gaan.

De eerste activiteit die het platform gaat organiseren is een politieke discussieavond met alle gemeentelijke politieke partijen omtrent hun inbreng voor de komende vier jaar ten aanzien van

het ouderen beleid. Vanuit de opgestelde vragenlijst zullen er stellingen opgesteld worden die op die avond als speerpunten naar voren worden gebracht. Enige van de onderwerpen waar de stellingen uit worden gevormd: 1 Betreffende communicatie en informatie van uit de gemeente t.a.v. de ouderen. 2 Betreffende de zorg aan ouderen. 3 Betreffende mobiliteit en openbaar vervoer. 4 Betreffende wonen op korte en langer termijn. 5 Betreffende sociale mogelijkheden voor ouderen.

Deze discussieavond  wordt gehouden in het gebouw de Klincke, Kerkstraat 16 te Steenwijk, op Donderdag 15 Februari, ‘s avonds om 20.00 uur. Gespreksleider zal dan zijn Coby Storm.

De deur gaat om 19.30 uur open, een ieder is welkom en de toegang en de koffie is gratis. Graag tot ziens in de Klincke;

Namens de Stichting Seniorenplatform Steenwijkerland, Michiel van der Pol. Tel;0521 515288.

Bekijk ook

Vereniging O.P.A, gewijzigde haaldag

Omdat het volgende week Pinksteren is zijn de perswagens niet beschikbare op onze reguliere haaldag. …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X