Home / Bedrijfsnieuws / Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 7 maart 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad 7 maart 2018

Namens de voorzitter nodig ik alle (aspirant *) leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Vollenhove-Stad

Datum:            woensdag 7 maart 2018 in ‘De Burght” te Vollenhove
Aanvang:        19.30 uur

VOORSTEL AGENDA:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering woensdag 29 maart 2017
 4. Jaarverslag secretaris 2017
 5. Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018
 6.  Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Gerry Jongman
  Voor de vervulling van de vacature wordt nog omgezien naar een kandidaat.
  Reglementair aftredend en verlenging voor 1 jaar: Elly Visscher
 8. Rondvraag
 9. Presentatie: ontwerpen kunstwerken “Olde Huys”, door kunstcommissie
 10. Presentatie: opknappen Aan Zee, door Henk Kloosterman, gemeente Steenwijkerland
 11. Presentatie: update herstel Kaap de Voorst, door Henk Kloosterman, gemeente Steenwijkerland
 12. Presentatie: update slimme verlichting, door innovatie Lokaal
 13. PAUZE
  Gelegenheid tot stemmen op één van de ontwerpen “Olde Huys”

 14. Uitbreiding wandelpaden: in groepjes wordt gebrainstormd over de mogelijkheden en wensen vanuit de inwoners.
 15. Sluiting

 

Secretaris Belangenvereniging Vollenhove-Stad,

Gesina Zweistra-de Oude

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering kunt u de notulen van jaarvergadering van   woensdag 29 maart 2017 en het jaarverslag 2017 inzien op de website www.belangenverenigingvollenhove.nl

 

* lidmaatschap kost € 6,- per jaar: www.belangenverenigingvollenhove.nl/lidmaatschap/

Bekijk ook

Opening Indische bibliotheek op de Pasar Buku

Pasar Buku Taman Indonesia  – 24 maart 2018 Voor de derde maal organiseert Taman Indonesia …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X