Home / Bedrijfsnieuws / Ondertekening convenant Integraal Huisvestingsplan onderwijs

Ondertekening convenant Integraal Huisvestingsplan onderwijs

Tijdens het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen in Steenwijkerland op 22 februari 2018  hebben de partijen gezamenlijk het convenant IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs) ondertekend.

In het integraal huisvestingsplan onderwijs ‘Ruimte voor talent’ staat welke maatregelen er de komende 15 jaar voor de huisvesting van scholen genomen moeten worden. Het plan is het resultaat van nauw overleg tussen schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs en de gemeente. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Dit is een gezamenlijk plan met draagvlak van alle partijen. Met elkaar streven we naar krachtige, levensvatbare scholen in functionele en duurzame schoolgebouwen. Daarbij willen we leegstand zoveel mogelijk voorkomen.’

Het huisvestingsplan ‘Ruimte voor talent’ geeft een doorkijk voor de komende 15 jaar. Daarbij gaat het om maatregelen als nieuwbouw ter vervanging van oude scholen én renovatie van gebouwen. Ook zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over wat een schoolgebouw mag kosten en over de verdeling van de bijdrage van de gemeente en de schoolbesturen. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Uitgangspunt is, dat we als er sprake is van nieuwbouw of renovatie, kijken of scholen kunnen fuseren of dat meerdere scholen in één gebouw gehuisvest kunnen worden. Daarmee proberen we op een zo efficiënt mogelijke manier met onze schoolgebouwen om te gaan. De bestaande leegstand als gevolg van het teruglopen van het aantal leerlingen willen we daarmee verminderen.’

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu