Home / Bedrijfsnieuws / Bijenwerkdag tijdens NLdoet

Bijenwerkdag tijdens NLdoet

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart gaat NLdoet weer van start; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een feestje van maatschappelijke betrokkenheid en hulpvaardigheid. Dit jaar stimuleren we mensen in actie te komen voor bijen en wordt NLdoet een echte Bijenwerkdag! Een initiatief van de Bijenbeweging Overijssel en Nederland Zoemt. In Paasloo gaat de Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo meerdere bijenhotels maken.

In totaal hebben zich ruim 50 bijeninitiatieven gemeld om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Bijvoorbeeld door samen een bijenhotel te bouwen, een buurtboomgaard bijvriendelijk in te richten of te zorgen voor meer voedselplanten voor bijen.

Bijenwerkdag in Paasloo
De Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo stimuleert particulieren om eigen erf en eigen gronden meer natuurlijk te onderhouden en oog te hebben voor het omliggende landschap. Tijdens de Bijenwerkdag wordt er getimmerd en gezaagd om een aantal bijenhotels te bouwen, die geplaatst worden langs wandelroutes rondom Paasloo. Help mee en kijk voor meer informatie op:

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel
Bijen zijn een van de meest bedreigde insectensoorten. 56% van de bijensoorten staat op de Rode Lijst.

Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek

naar de bijen in Overijssel. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­ning uit de provincie. En dat terwijl tenminste 80% van onze wilde planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van insecten zoals bijen. Wilt u meer weten over de situatie van bijen in Overijssel? Hier vindt u het rapport “De bijen en dagvlinders van Overijssel; trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden van Eis Kenniscentrum voor Insecten (2017).

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu