Home / Cultuur / De patrijs terug van verdwijnen naar verschijnen

De patrijs terug van verdwijnen naar verschijnen

Lezing maandagavond 19 maart in Steenwijk. Tijdens een lezing van IVN Noordwest-Overijssel en KNNV “De Noordwesthoek” op maandag 19 maart nemen Frans ter Bogt van de vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en Herman Simmelink van Wildbeheereenheid Aalten ons mee in de wondere wereld van de patrijs; een soort die we in onze omgeving niet vaak meer tegenkomen. In hun eigen omgeving is met succes een project uitgevoerd om de patrijs weer in het landschap terug te krijgen. Dit project kreeg met steun van onder meer Vogelbescherming Nederland ook elders navolging. Het boerenland van de Achterhoek behoort van oudsher tot de belangrijkste broedgebieden van patrijzen. Maar ook hier ging de patrijs keihard achteruit. Vijf belanghebbende partijen sloegen in 2013 met het project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’ met succes de handen ineen. Met medewerking van 19 grondeigenaren zijn akkerranden ingezaaid en winterse stoppelvelden gerealiseerd. Rondom de buurtschappen Barlo en Dale zaten in 2011 nog maar 3 paar patrijzen. “In 2014 bleken er al 25 paar te broeden. En in 2015 zelfs 34! De patrijzen zwermen ook uit naar de omliggende gebieden.

De leefwijze van de patrijs en de uitvoering van het succesvolle project zullen tijdens de lezing uitvoerig aan bod komen. En misschien kan na de presentatie de vraag of ook de omgeving van Steenwijkerland kansen biedt voor de patrijs positief worden beantwoord.

Datum en tijd: Maandag 19 maart om 20.00 uur.
Plaats: Centrum “De Klincke”, Kerkstraat 16 in Steenwijk.
Deelname: Gratis voor leden van IVN en KNNV en 2 euro per persoon voor niet-leden.

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu