Home / Bedrijfsnieuws / Ondersteuning Wmo, Jeugdwet en Participatiewet op één plek

Ondersteuning Wmo, Jeugdwet en Participatiewet op één plek

De colleges van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben het eindrapport ‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en integraal’ vastgesteld.

Naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraden van Steenwijkerland en Westerveld om te komen tot één lokale integrale toegang tot ondersteuning in het sociaal domein, hebben de gemeenten in 2017 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ‘de sociale dienst’ meer onderdeel te laten zijn van die integrale toegang tot het sociaal domein.

Gemeentelijke toegang
Westerveld en Steenwijkerland hebben nu de ondersteuning vanuit de Participatiewet van het sociaal domein ondergebracht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD). De twee gemeenten zijn hier samen eigenaar van. Onder andere inwoners die werk zoeken en tijdelijk een uitkering nodig hebben worden hier geholpen. De ondersteuning tot voorzieningen vanuit de Wmo en de Jeugdwet hebben beide gemeenten lokaal binnen hun eigen gemeentelijke toegang georganiseerd.

Door de gemeenten is onderzocht welke onderdelen van de Participatiewet toegevoegd kunnen worden aan de gemeentelijke toegang om inwoners zo goed en volledig mogelijk te kunnen ondersteunen. Door ook de toegang tot ondersteuning vanuit de Participatiewet toe te voegen aan de gemeentelijke toegang kunnen inwoners voor alle ondersteuningsvragen vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet bij één loket of medewerker van de gemeente terecht.

Eindrapport
Het eindrapport van het onderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden heet ‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en integraal’. Heel kort gezegd is het advies om de meeste taken die nu door de IGSD worden uitgevoerd, toe te voegen aan de lokale toegang van beide gemeenten. De ‘sociale dienst’ wordt daarmee weer onderdeel van de gemeente.

Er staat twee jaar voor om deze opdracht gezamenlijk uit te werken en daadwerkelijk uit te voeren. Een eerste versie van een globaal uitvoeringsplan is er, maar het uitwerken van een volledig plan komt te liggen bij een nog in te richten projectorganisatie. Een grote klus die gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd wordt door de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en de huidige IGSD.

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu