Home / Muziek / Paaszang op de markt in Steenwijk

Paaszang op de markt in Steenwijk

Ook dit jaar weer op  Eerste Paasdag, ’s-middags om 12.00 uur hopen wij  de jaarlijkse Paaszang  te  houden. Deze Paaszang  heeft een laagdrempelig karakter en iedereen jong en oud is dan ook van harte welkom. Met bijna alle kerken uit Steenwijk en Steenwijkerwold  hopen we bekende Paasliederen te zingen o.l.v. de Christelijke muziekvereniging Crescendo. Ds. Sander van ‘t Zand zal  enkele korte meditaties houden. Ook de kinderen mogen meedoen met kleurplaten en muziekinstrumenten. Bij slecht weer wordt deze dienst verplaatst naar de Grote kerk.

Als deelnemende kerken,( Christelijk Gerf. Kerk, R.K. Parochie, Ned. Gerf. Kerk, Babtistengemeente,Gerf.KerkVrijgemaakte,ProtestantseGem.Steenwijkerwold,Vrije Zendings Gemeente,De Regisseur, Doopsgezinde Gem. en Protestantse Gemeente Steenwijk) willen we graag met elkaar vieren dat onze Heer Jezus Christus waarlijk uit de dood is opgestaan.  Als Prot. Gemeente Steenwijk,doen we dat eerst met een  dienst in de Grote Kerk om 10.00  uur, na deze dienst drinken we koffie en gaan gezamenlijk naar de markt. Komt dus allen en neem  uw kinderen, vrienden, buren en bekenden mee!

Gezegende Pasen gewenst,

Namens de deelnemende kerken uit Steenwijk en Steenwijkerwold.

Foto: http://www.crescendosteenwijk.nl

Bekijk ook

Vaartocht bij volle maan

Varen terwijl de zon ondergaat en de maan opkomt en genieten van de rust in …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X