Home / Bedrijfsnieuws / “Plan van aanpak” betaalt zich uit

“Plan van aanpak” betaalt zich uit

De afgelopen jaren was er een structurele strijd in de politieke arena van Steenwijkerland, omtrent het dossier IGSD. Er was vooral veel kritiek en dan met name gespitst op de financiën. Bij BuitenGewoon Leefbaar, leefde de gedachte, dat als je echt iedereen mee wilt laten doen, dat dit tijd kost en dus geld.

Dit dossier werd door BGL opgepakt en in samenspraak tot een plan van aanpak teruggelegd bij de raad. De geldelijke investering was groot, en volgens een deel van de partijen onnodig, weggegooid geld.  BGL hield vast aan het plan, met in het achterhoofd een organisatie goed te faciliteren, om zoveel mogelijk mensen in een werkbare positie te krijgen. Met een uitbreiding van takenpakket, participatiewet, slechte economie en een organisatie. die het vertrouwen in de gemeente bijna kwijt was, is door de portefeuillehouders van BGL blijvend, veel aandacht en tijd op dit dossier gezet. Het plan van aanpak heeft geld gekost in eerste instantie, en het heeft een wethouder gekost, maar nu “de Benchmark van Berenschot” er ligt, mogen we rustig stellen dat het plan heeft gewerkt, dat het zich terugverdiend.

Ja, de totale uitvoeringskosten domein participatie liggen hoger dan van referentie gemeenten. Dat hangt mede samen met de hoge ambities van een meerderheid van de raad. Maar het uiteindelijk resultaat, rechtvaardigt deze investering. Er is veel inzet, er is nauwelijks taken achterstand en  zo luidt dan ook één van de aanbevelingen: “op grond van de verschillenanalyse constateren we dat de baten van het Plan van Aanpak substantieel hoger zijn dan de kosten. We bevelen daarom aan om de investering in de uitvoering, gedeeltelijk of volledig, structureel te maken”. Een belangrijke randvoorwaarde is gelegen in de bewuste accentuering dat de investeringen, net zoals in het huidige Plan van Aanpak, vooral terecht komen bij de uitvoering, aangezien uit onderzoek is gebleken dat contact tussen consulent en werkzoekende een van de weinige bewezen effectieve vormen van re-integratie is.  Zeker als hier, zoals in Steenwijkerland, goed wordt samengewerkt met het bedrijfsleven in Steenwijkerland.

Wat ook blijkt is, dat de mensen die het langst in dit traject blijven zitten, ook meer aandacht en tijd nodig hebben. Willen we die serieus een kans geven, dan zullen we daar blijven geld voor moeten vrijmaken. Wat we nu terugzien is, dat BGL ondanks alle kritiek samen met twee van de drie coalitie partners hier een juiste afweging heeft gemaakt. Het resultaat is mede door het, plan van aanpak, tot stand gekomen. Dat dit dossier mensen heeft beschadigd en dat wethouder Bert Dedden zich genoodzaakt zag, om op deze onverdiende wijze een lange politieke carrière te beëindigen, is voor sommigen bijzaak. Het zal u niet verwonderen dat Bert, dinsdagavond 13 maart  op de tribune zat, om de presentatie bij te wonen.

Bekijk ook

Vaartocht bij volle maan

Varen terwijl de zon ondergaat en de maan opkomt en genieten van de rust in …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X