Home / Cultuur / Present en Zonnekamp zetten hun samenwerking voort

Present en Zonnekamp zetten hun samenwerking voort

In een tijd van individualisme en steeds drukkere agenda’s blijven er toch maatschappelijke initiatieven recht overeind staan. Een van de organisaties die mensen activeert om zich in te zetten voor de medemens in Steenwijkerland is Stichting Present. Zij breidt haar activiteiten juist elk jaar nog uit. Afgelopen jaar zijn er 132 groepen geweest die zich ingezet hebben voor de kwetsbare mensen in Steenwijkerland. Dat betekent dat er drie keer per week mensen door Present worden geholpen. Dit betekent een toename van projecten waarin Present zich ontwikkeld.

Na een evaluatie is op dinsdag 13 maart is het jaarlijkse convenant getekend. Vanuit stichting Present was Henk Boxum, voorzitter bestuur Present Steenwijkerland, vertegenwoordigd. Alicia van Aalder heeft het convernant bekrachtigt vanuit Zonnekamp, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog. “Present Steenwijkerland is een gewaardeerde samenwerkingspartner voor ons. Via Present kunnen wij de ouderen in Zonnekamp meer bieden op het gebied van welzijn. Dat is waar we in Zonnekamp veel waarde aan hechten.” Aldus Alicia van Aalder, manager van de afdelingen voor bewoners met dementie.

Er zijn al diverse projecten van Present uitgevoerd in Zonnekamp, en met de samenwerkingsovereenkomst hopen beide partijen dat dit alleen maar zal toenemen. Lammie Odink: “Met Present hebben wij in 2017 diverse mooie verbindingen kunnen maken. Het aanbod van de groepen is zeer divers geweest. Zowel ouderen als jongeren hebben het verschil gemaakt door een paar uur vrij te maken voor de bewoners van Zonnekamp. Er is gewandeld, er zijn pannenkoeken gebakken, uitjes naar Intratuin, bingo en er zijn diverse kleine klussen uitgevoerd. Allerlei zaken die de medewerkers van Zonnekamp graag zouden doen, maar waar geen tijd voor is. Het mes snijdt aan twee kanten: Zonnekamp steunt Stichting Present met een financiële bijdrage en Present koppelt jaarlijks een aantal groepen vrijwilligers aan een klus/ hulpvraag binnen Zonnekamp.”

2018 een nieuw jaar met nieuwe groepen die het verschil zullen maken voor de bewoners van Zonnekamp.

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu