Home / Cultuur / Schrijvers Edwin Zonneveld, Simone Sarphatie en Klaas de Jong vertellen hun verhaal

Schrijvers Edwin Zonneveld, Simone Sarphatie en Klaas de Jong vertellen hun verhaal

Op donderdagavond 29 maart  komen drie regionale schrijvers bij elkaar in de bibliotheek van Steenwijk. Edwin Zonneveld, Simone Sarphatie en Klaas de Jong vertellen hun verhaal en lezen voor uit eigen werk. Wat hebben deze  marketingmanager, orthopedagoog en adviseur technologie in de energiesector gemeen? Wat maakte dat zij naast hun werkzaamheden ook de pen oppakten? Het is aan interviewster Belinda Terlouw om dat op die avond zichtbaar te maken.

Al op jonge leeftijd begon Edwin Zonneveld met schrijven. Hij woont in Frankrijk, maar verblijft ook delen van het jaar in Belt Schutsloot waar hij geniet van alles wat dit mooie gebied hem aanreikt. In de omgeving van Vollenhove verstrengelde zijn fascinatie voor historie zich met zijn belangstelling voor detectives. Dit resulteerde in drie romans van hoog niveau. Alle drie spelen deze zich af in Steenwijkerland. We worden meegevoerd in de wereld van Inspecteur Starck en zijn team die op daadkrachtige en intelligente wijze de misdaad bestrijden in achtereenvolgens Gezworen wraak, Vermist in de Kragge en De Schutslootmoord. Je zou Zonnevelds werk onder het detective-genre kunnen scharen, maar dat doet geen recht aan het historische component dat zijn boeken extra allure geeft. Dit versterkt niet alleen de spanning van het verhaal, maar brengt ook facetten van de boeiende geschiedenis van onze omgeving aan het licht.

Waar Edwin Zonneveld zich laat inspireren door de geschiedenis van onze omgeving, doet Simone Sarphatie dit door haar ervaringen in het onderwijs. Het werkveld inspireert haar en zij inspireert het werkveld. Als orthopedagoog en logopedist richt zij zich op passend onderwijs voor ieder kind. Ze adviseert, begeleidt en verbindt. Daarnaast schrijft zij boeken om inzichten die zij opdeed te verankeren op  papier. Niet zozeer voor zichzelf, maar juist om het onderwijs op praktische wijze bij te staan. Haar eerste twee publicaties Stappen naar passend onderwijs en Begrijp jij het? bieden informatie, heldere adviezen en zelfs uitgewerkte stappenplannen om zelf mee aan de slag te gaan in het onderwijs. Het kind is voor haar hierbij steeds het uitgangspunt. Gedreven door passie zoekt Sarphatie steeds naar nieuwe wegen om haar verhaal over de bühne te brengen. Niet vanuit onvrede, maar puur omdat zij het onderwijs een warm hart toedraagt en zichzelf ten doel heeft gesteld het positieve te benadrukken. Zij startte  daarom een zomermarathon met acht weken lang een dagelijkse podcast. De 54 podcasts bundelde zij in een boek met de titel Grote non-stop onderwijskwesties marathon podcast boek. De podcasts zijn geclusterd in 13 thema’s. Levensechte verhalen van vroeger en nu die een kijkje in de keuken van ons onderwijs bieden.

Evenals eerder genoemde auteurs is Klaas de Jong boeken gaan schrijven vanuit een fascinatie.  Bij hem was het de interesse die gewekt werd voor de Joodse wortels van de christenheid. Met de verdieping in deze materie groeide het bewustzijn dat we hebben te leren van ons verleden. Waarom sloot men ten tijde van de Tweede Wereldoorlog de ogen voor het geweld dat het Joodse volk werd aangedaan? En wat ontbreekt er aan ons herdenken? In Kristallnacht en kamp Westerbork zijn het deze vragen die het uitgangspunt vormen. Het boek toont ons de  geschiedenis, maar ook de parallellen met het heden. In 2012 richtte De Jong Uitgeverij De Toetssteen op. Bijna alle uitgaven hebben te maken met de geschiedenis van christendom en Joden. Als invalshoek gebruikt Klaas de Jong soms een enkel gegeven als uitgangspunt voor een zoektocht in de bijbel zoals de ramshoorn, of het getal 666. Klaas de Jong is een echte onderzoeker die zaken aan het licht brengt die boeien en je aan het denken zetten. Als hoofdredacteur van het Warmtenetwerk Magazine en auteur van artikelen in vaktijdschriften op energiegebied roept hij ook op tot bewustwording. Hij laat zien hoe fossiele energie en uitstoot van broeikasgassen verminderd kunnen worden. Een mooi citaat van de schrijver dat hem kenmerkt: Je kunt beter goede ideeën hebben, dan je energie verspillen.

De drie auteurs zijn allemaal onderzoekers met een sterk historisch besef. Dat wat hen bindt, is de diepere laag in hun werk. Alle drie hebben ze iets belangrijks te vertellen. Hun boodschap heeft te maken met het leren van het verleden en het zichtbaar maken van wat wellicht aan het oog onttrokken wordt. Het belooft een boeiende avond te worden met interessante verhalen. De avond begint om 20.00 uur en om 19.30 gaan de deuren open en staat de koffie klaar.

Foto: Wilbert Bijzitter

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu