Home / Jongeren / Extra aandacht voor kinderen in nieuw armoede- en minimabeleid

Extra aandacht voor kinderen in nieuw armoede- en minimabeleid

Het college van B&W heeft een aantal voorstellen gedaan om het huidige armoede- en minimabeleid te actualiseren. Kern van het nieuwe beleid – dat er nu in concept ligt en met inbreng van de gemeenteraad tot stand is gekomen – is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Voor degene die dat niet kan, is er een vangnet. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt van het vernieuwde beleid. En ook preventie. Hoe kun je bijvoorbeeld schulden voorkomen? Verder blijven we eigen kracht stimuleren. Mensen kunnen, soms met een beetje hulp, heel veel zelf. Daarnaast stellen we een aantal concrete maatregelen voor. Een daarvan is dat we doorgaan met de regeling ‘teruggave eigen risico ziektekostenverzekering’ en die verder uitbreiden.’

Naast maatwerk, het stimuleren van eigen kracht en preventie richt het nieuwe beleid zich op een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en extra aandacht voor armoede onder kinderen. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Ook willen we voor gezinnen met kinderen de inkomensnorm om in aanmerking te komen voor minimavoorzieningen verhogen van 110% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Nu vallen mensen die aan het werk zijn maar een laag salaris hebben, nog wel eens tussen wal en schip. Ze verdienen net te veel om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen die er zijn voor minima, maar te weinig om goed mee te kunnen doen. Werk moet lonen, vinden we.’

Het geactualiseerde armoede- en minimabeleid dat er nu in concept ligt, geldt voor de jaren 2018 – 2021. De uitgangspunten van het nieuwe beleid sluiten aan bij die van het eerder vastgestelde Beleidsplan Sociaal Domein én bij de door de gemeenteraad aangenomen moties over het minimabeleid. Ook de uitkomsten van de Armoedemonitor en de Inkomenseffectrapportage, die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd, zijn erin meegenomen.

Het concept van het geactualiseerde armoede- en minimabeleid wordt op 24 april 2018 in de Politieke Markt besproken.

Bekijk ook

Vaartocht bij volle maan

Varen terwijl de zon ondergaat en de maan opkomt en genieten van de rust in …

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X