Home / Cultuur / Nieuwe voorganger apostolisch genootschap

Nieuwe voorganger apostolisch genootschap

Sinds zondag 29 april is Remko Horstmanshoff de nieuwe voorganger van het Apostolisch Genootschap aan de Witte de Withstraat 2. De voorganger is net als de andere geestelijk verzorgers een vrijwilliger uit de plaatselijke gemeenschap. Voorgangers binnen het Apostolisch Genootschap doen dit naast hun dagelijks werk. Hij werkt daarom nauw samen met de andere leden van de gemeenschap. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd

Remko Horstmanshoff door bestuursvoorzitter Bert Wiegman benoemd.
Remko Horstmanshoff volgt Frits Heidinga op, die zes jaar voorganger was. Horstmanshoff is 45 jaar, getrouwd en vader van twee zoons. Naast voorganger is hij werkzaam als juridisch beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Meppel. Remko: “Ik vind het fijn  deel uit te maken van een gemeenschap van mensen die willen nadenken over de bedoeling van hun leven, in voor- en tegenspoed. Daarom heb ik ja gezegd op de vraag of ik voorganger wil zijn. Ik vind het belangrijk dat ons gedachtengoed doorgaat, verspreid wordt en dat er een gemeenschap is waarin we elkaar vinden.” Meer informatie op www.apgen.nl/Meppel.

Apostolisch Genootschap
Het Apostolisch Genootschap biedt religieus-humanistische ontmoetingsplaatsen voor wie bewust met zingeving bezig wil zijn. De leden inspireren elkaar eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Apostolischen geloven dat al het leven voortkomt uit één oorsprong. Mensen zijn dus gelijkwaardig en in de kern met elkaar verbonden. Dat geeft mensen de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te gaan met elkaar en de wereld. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 68 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl.

Foto voorganger Remko Horstmanshoff

Bekijk ook

Vuur en Soep met G1000 Werkplaats Bewustwording

Vuur en Soep  met G1000 Werkplaats Bewustwording De Permacultuur Tuin in Vollenhove was voor de mensen die vanaf november 2017 hebben gewerkt aan de werkplaats Bewustwording een mooie locatie om het project af te ronden. Althans in de voorbereidende fase. De organisatie G1000 heeft dit traject in gang gezet om burgers meer inspraak te geven hoe Steenwijkerland Energieneutraal  kan worden. Daaruit zijn verschillende werkplaatsen ontstaan die aan diverse onderwerpen hebben gewerkt. Het is nu aan de Gemeente Steenwijkerland om gehoor te geven aan de ingediende voorstellen en o.a. bewustwording meer aandacht te geven. Robbert Vlagsma en Marja Geerdink hebben op 6 juni tijdens de Politieke Markt in het Gemeen

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X