Home / Jongeren / Zelfmoord? Praat erover!

Zelfmoord? Praat erover!

Start IJssellands project: Zelfmoord? Praat erover!

De 11 gemeenten in de GGD-regio IJsselland willen het aantal suïcides in de regio terugdringen. Daarom is dit voorjaar het project Zelfmoord? Praat erover! van start gegaan.

Spreken over zelfmoordgedachten en -plannen is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Het niet durven of kunnen delen van een innerlijke strijd kan veel eenzaamheid en psychische klachten veroorzaken. Vaak heeft de omgeving van iemand die worstelt met nare gedachten al lang in de gaten dat het niet goed gaat met hem of haar. We weten dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn. 

GGD IJsselland coördineert het project Zelfmoord? Praat erover! De GGD werkt hierin samen met de 11 gemeenten in de regio IJsselland en met maatschappelijke partners als de Dimence Groep.

Zelfmoord is een toenemend probleem in Nederland en daarmee ook in IJsselland. Het aantal suïcides stijgt al jaren en de impact ervan is groot. In 2016 hebben in Nederland 1894 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. Volgens het CBS lag in de regio IJsselland het suïcidecijfer in de periode 2011-2014 hoger dan het landelijke cijfer. In 2017 maakten in IJsselland ruim 50 mensen een einde aan hun leven, ongeveer evenveel als de jaren ervoor (cijfers GGD IJsselland). Het suïcidecijfer toont slechts een fractie van het probleem. Het zegt namelijk niets over het aantal suïcidepogingen en suïcidale gedachten.

Het project Zelfmoord? Praat erover! heeft als doel de komende jaren het taboe rond suïcide te doorbreken, suïcidale gedachten en uitingen beter te signaleren en bespreekbaar te maken en waar nodig professionele hulpverlening sneller in te zetten.

Zelfmoord? Praat erover! sluit aan bij 113
De regio IJsselland sluit met dit project aan bij het landelijke traject Suïcidepreventie Actienetwerk (‘Supranet Community’) van 113 Zelfmoordpreventie. 113 Zelfmoordpreventie is de landelijke organisatie voor preventie van suïcide en o.a. aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcide Preventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanpak gaat uit van een internationaal effectief gebleken suïcidepreventieprogramma en bestaat uit vier onderdelen: algemene aandacht voor het onderwerp, trainingen, suïcidepreventie binnen de huisartsenpraktijk en het actief benaderen van specifieke risicogroepen om hulp te bieden.

GGD IJsselland en de 11 gemeenten werken nauw samen en willen aansluiten bij de lokale situatie, kansen en mogelijkheden. Zo is er in juni een aftrap met sleutelpersonen uit de 11 gemeenten en zijn er straks lokaal gatekeeperstrainingen voor mensen die contact hebben met risicogroepen. Hierover volgt binnenkort informatie.

Heb je naar aanleiding van dit bericht een (hulp)vraag? Bel 0900 – 0113 of chat op www.113.nl.

Bekijk ook

Vuur en Soep met G1000 Werkplaats Bewustwording

Vuur en Soep  met G1000 Werkplaats Bewustwording De Permacultuur Tuin in Vollenhove was voor de mensen die vanaf november 2017 hebben gewerkt aan de werkplaats Bewustwording een mooie locatie om het project af te ronden. Althans in de voorbereidende fase. De organisatie G1000 heeft dit traject in gang gezet om burgers meer inspraak te geven hoe Steenwijkerland Energieneutraal  kan worden. Daaruit zijn verschillende werkplaatsen ontstaan die aan diverse onderwerpen hebben gewerkt. Het is nu aan de Gemeente Steenwijkerland om gehoor te geven aan de ingediende voorstellen en o.a. bewustwording meer aandacht te geven. Robbert Vlagsma en Marja Geerdink hebben op 6 juni tijdens de Politieke Markt in het Gemeen

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X