Home / Bedrijfsnieuws / Steenwijkerland maakt zich hard voor openbaar vervoer

Steenwijkerland maakt zich hard voor openbaar vervoer

Analyse Openbaar Vervoer geeft aan waar in aanbesteding OV rekening mee moet worden gehouden

De gemeente Steenwijkerland heeft samen met onder meer het ondernemersplatform en een aan­tal Plaatselijk Belangen een analyse van het openbaar vervoer (OV) in Steenwijkerland opgesteld. In deze analyse staat een opsomming van wensen met betrekking tot het openbaar vervoer in Steenwijkerland die de gemeente en betrokken partijen graag gerealiseerd zien.

Wethouder Marcel Scheringa ‘Mobiliteit is voor een gemeente als Steenwijkerland, met veel verschillende kernen, van groot belang. Daarom hebben de coalitiepartijen afgesproken dat mobiliteit één van de prioriteiten is de komende jaren. Openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van de totale mobiliteitsopgave. Op dit moment bereidt de provincie Overijssel de aanbesteding van het openbaar vervoer voor. Wij kunnen als gemeente onze wensen inbrengen in het programma van ei­sen dat bij deze aanbesteding gevoegd wordt. In voorbereiding daarop hebben wij, ook naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad van 2 mei 2017, samen met het ondernemersplatform, Koptop, vijf Plaatselijke Belangen en wijkvere­nigingen, de gehandicaptenraad, ROCOV (Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Ver­voer), Transition Town Vollenhove en enkele individuele bewoners en ondernemers een analyse ge­daan van het openbaar vervoer in Steenwijkerland en de toekomstige behoefte daaraan. Uit de analyse blijkt dat versterking en flexibilisering van ons huidige OV noodzakelijk is.

Onze ambitie is dat elke kern elke dag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat voor iedereen met het openbaar vervoer bereik­baar moet zijn. En dat het openbaar vervoer op de bestaande verbindingen uitgebreid dient te wor­den. Daarnaast vinden wij dat er een nieuwe vorm van openbaar vervoer nodig is, namelijk flexibel en inspelend op de (individuele) behoefte.’

 

De OV-analyse wordt in de Politieke Markt van 6 juni behandeld.

Bekijk ook

Vuur en Soep met G1000 Werkplaats Bewustwording

Vuur en Soep  met G1000 Werkplaats Bewustwording De Permacultuur Tuin in Vollenhove was voor de mensen die vanaf november 2017 hebben gewerkt aan de werkplaats Bewustwording een mooie locatie om het project af te ronden. Althans in de voorbereidende fase. De organisatie G1000 heeft dit traject in gang gezet om burgers meer inspraak te geven hoe Steenwijkerland Energieneutraal  kan worden. Daaruit zijn verschillende werkplaatsen ontstaan die aan diverse onderwerpen hebben gewerkt. Het is nu aan de Gemeente Steenwijkerland om gehoor te geven aan de ingediende voorstellen en o.a. bewustwording meer aandacht te geven. Robbert Vlagsma en Marja Geerdink hebben op 6 juni tijdens de Politieke Markt in het Gemeen

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu

X
X